Kromatografi Kongreleri
İlgi Alanları

 • Yüksek basınçlı sıvı kromatografisi
 • Ultra Yüksek Performanslı sıvı kromatografisi
 • Gaz kromatografisi
 • Süper kritik akışkan kromatografisi
 • Kromatografik yöntem geliştirilmesi ve yöntem geçerliliği (validasyonu)
 • Yöntem transferi
 • İyon değişim kromatografisi
 • Boyut ayırım kromatografisi
 • Afinite kromatografisi
 • İmmobilize metal-afinite kromatografisi
 • Biyokromatografi
 • Kolon teknolojisi, kolon dolgu maddelerinin hazırlanması
 • Kromatografik yöntemlerin biyolojik, klinik, çevre, ilaç ve gıda uygulamaları
 • Elektroforez, kapiler elektroforez
 • Kromatografide hibrit (hyphenated) yöntemler
 • Ayırma biliminde yeni gelişmeler
 • Kromatografide kemometrik yöntemler
 • Mikroelektromekanik sistemler (MEMS), Bio-MEMS, NEMS
 • Moleküler baskılanmış polimerler
 • Yeni nesil polimerik destek malzemeler
 • Kromatografik donanım, yazılım, sarf malzemesi ve yöntem patentleri

image

Hacettepe Journal of Biology and Chemistry

Kongremiz dahilinde yapılan sunumlardan seçilmiş makaleler, hakem sürecinden geçirildikten sonra Hacettepe Journal of Biology and Chemistry dergisinde yazın özel sayı olarak yayınlanacaktır.

image