Program

Programımızdaki sunumları ajandanıza eklemek için, Apple iCal ve Google Calendar bağlantılarına tıklayabilirsiniz.


1. Gün

12 Haziran 2019
Çarşamba

9.00 - 9.30

Kayıt

9.30 - 9.45

Açılış

Dr. Adil Denizli
Hacettepe Üniversitesi

Google Calendar

9.45 - 10.30

Kromatografik Analizde Kemometrik Üç Boyutlu Kalibrasyon Yöntemleri

Dr. Erdal Dinç
Ankara Üniversitesi

Google Calendar

10.30 - 11.00

Ara

11.00 - 11.45

Kromatografik Tayinlerde Katı Faz Ekstraksiyon Metodu ve Uygulamaları

Dr. Elif Tümay Özer
Uludağ Üniversitesi

Google Calendar

11.45 - 12.30

Monodispers Gözenekli Mikroküreler: Biyoteknoloji ve Nanokatalizör Uygulamaları

Dr. Ali Tuncel
Hacettepe Üniversitesi

Google Calendar

12.30 - 13.30

Öğle Yemeği

13.30 - 14.15

Nanopartiküller ve Kromatografi

Dr. Sinan Akgöl
Ege Üniversitesi

Google Calendar

14.15 - 14.45

Biyoteknolojik Ürün ve Farmasötik Preparatlarda Kromatografik Analizler

Dr. Soner Bay
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Google Calendar

14.45 - 15.15

Bitkisel Ürün Bileşimlerinde Bulunan Aktif Farmasötik Bileşenlerin LC/MS QTof ile Tayini

Serap Ustaoğlu
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı

Google Calendar

15.15 - 15.45

Ara

15.45 - 16.15

HPLC ile Polifenol Tayinlerinde Validasyon Çalışmaları

Dr. Mehmet Yaman
Fırat Üniversitesi

Google Calendar

16.15 - 16.45

Konkanavalin A Saflaştırılması için Yüzey Baskılanmış Silika Partiküller

Dr. Monireh Bakhshpour
Hacettepe Üniversitesi

Google Calendar

16.45 - 17.15

Nükleozidlerin Zwitter İyonik Monolitik Kolonlar ile CEC Sisteminde Ayrımı

Sisem Ektirici
Hacettepe Üniversitesi

Google Calendar

17.15 - 17.45

Poli(HEMA-NIPAM) Mikrojellere Metilen Mavisi Adsorpsiyonu

Dr. Mine Antep
Dokuz Eylül Üniversitesi

Google Calendar


2. Gün

13 Haziran 2019
Perşembe

9.30 - 10.15

Fotoelektron Transfer Tabanlı Protein Çapraz Bağlama Tekniği (ANADOLUCA) ve Biyokromatografi Uygulamaları

Dr. Özlem Biçen Ünlüer
Eskişehir Teknik Üniversitesi

Google Calendar

10.15 - 10.45

Biyolojik Olarak Modifiye Edilmiş Kriyojeller ile Plazmadan Kolesterol Uzaklaştırılması

Dr. Kemal Çetin
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Google Calendar

10.45 - 11.15

Ara

11.15 - 11.45

Recent Trends in Liquid Chromatography for Pharmaceutical Analysis

Dr. Tahira Qureshi
University of Sindh

Google Calendar

11.45 - 12.15

New Stationary Phase for Capillary Electrochromatography

Dr. Aslıhan Gökaltun
Hacettepe Üniversitesi

Google Calendar

12.15 - 13.30

Öğle Yemeği

13.30 - 14.00

Büyük Gözenekli Taşıyıcılar ve Afinite Kromatografisi Uygulamaları

Dr. Gözde Baydemir
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Google Calendar

14.00 - 14.30

Ürik Asit Baskılanmış Monolitik Kolonlar

Semra Akgönüllü
Hacettepe Üniversitesi

Google Calendar

14.30 - 15.00

Manyetik Kompozit Taşıyıcılarla Tirozin Saflaştırılması

Gizem Öztürk
Hacettepe Üniversitesi

Google Calendar

15.00 - 15.30

Ara

15.30 - 16.00

Afinite Kromatografisinde Moleküler Etkileşimler

Dr. Müge Andaç
Hacettepe Üniversitesi

Google Calendar

16.00 - 16.30

Hücre Afinite Kromatografisi

Dr. Işık Perçin
Hacettepe Üniversitesi

Google Calendar

16.30 - 17.00

Van Bardakçı Kilinin Üzerine Boyar Madde Adsorpsiyon Kinetiği

Dr. İhsan Alacabey
Mardin Artuklu Üniversitesi

Google Calendar

17.00 - 17.30

Yüzey Baskılanmış Manyetik PVB Partiküllere Adenozin Adsorpsiyonu

Dr. Mitra Jalilzadeh
Hacettepe Üniversitesi

Google Calendar


3. Gün

14 Haziran 2019
Cuma

9.00 - 9.30

Adsorpsiyonun Kinetik, İzoterm ve Termodinamik Çalışmaları

Dr. Ali Kara
Uludağ Üniversitesi

Google Calendar

9.30 - 10.00

Timidin Baskılanmış Manyetik Bakteriyal Selüloz Nanofiberler

Dr. Yeşeren Saylan
Hacettepe Üniversitesi

Google Calendar

10.00 - 10.30

Polietilen İmmobilize Afinite Membranlar ile Ovalbumin Saflaştırılması

Merve Asena Öncül
Hacettepe Üniversitesi

Google Calendar

10.30 - 11.00

Selenyum Baskılı Mikropartikül Sentezi ve Karakterizasyonu

Dr. Recep Üzek
Hacettepe Üniversitesi

Google Calendar

11.00 - 11.15

Ara

11.15 - 11.45

Atık Sulardan Boya Giderim için Mantar-Kriyojel Kompozit Sisteminin Sentezi ve Karakterizasyonu

Dr. Ceren Haktanır
Gazi Üniversitesi

Google Calendar

11.45 - 12.15

Ağrı Kesici Etken Maddelerin HPLC Analizlerinde Yerli Üretim HPLC Kolonlarının Etkinliği

Dr. Serkan Şahan
Erciyes Üniversitesi

Google Calendar

12.15 - 12.45

Triamsinolon Asetonid’in İlaç Formlarından Elektrokimyasal ve HPLC Teknikleri ile Analizi

Nuray Denizhan
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Google Calendar

12.45 - 13.00

Kapanış

13.00 - 18.00

Rahmi Koç Müzesi ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi Gezileri

(İsteğe Bağlı)

Google Calendar