Program

Programımızdaki sunumları ajandanıza eklemek için, Apple Takvim ve Google Takvim bağlantılarına tıklayabilirsiniz.


1. Gün

24 Şubat 2022
Perşembe

09:00 - 09:30

Kayıt

09:30 - 09:45

Açılış

Dr. Adil Denizli
Hacettepe Üniversitesi

Google Takvim

Oturum Başkanları: Dr. Handan YAVUZ – Dr. Nilay BERELİ

09:45 - 10:15

Kapiler Elektroforez Ayırma ve Analiz Yöntemleri

Dr. Fatma Yılmaz
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Google Takvim

10:15 - 10:45

Determination of multi-pesticide residues in honey with a modified QuEChERS procedure followed by LC-MS/MS and GC-MS/MS

Dr. Süleyman Aşır - KKTC
Yakın Doğu Üniversitesi

Google Takvim

10:45 - 11:15

Fenilalanin ile Modifiye edilmiş Kriyojeller ile Seçici Kolesterol Uzaklaştırılması

Dr. Ilgım Göktürk
Hacettepe Üniversitesi

Google Takvim

11:15 - 11:45

İmmobilize Metal Afinite Kromatografisi ile Enzim Saflaştırılması

Dr. Yeşeren Saylan
Hacettepe Üniversitesi

Google Takvim

11:45 - 12:15

Kromatografide Farmakope Yaklaşımları

Dr. Soner Bay
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Google Takvim

12:15 - 13:00

Ara

Oturum Başkanları: Dr. Yeşeren SAYLAN – Dr. Süleyman AŞIR

13:00 - 13:30

The role of Calixarenes in Chromatography

Dr. Shahabuddin Memon - Pakistan
University of Sindh

Google Takvim

13:30 - 14:00

Separation of Fatty Acids and Sterols of Soybean Oil Deodorizer Distillate by Chromatographic Techniques

Dr. Tufail Hussain Sherazi - Pakistan
University of Sindh

Google Takvim

14:00 - 14:30

Chromatographic Approaches for the Analysis of Endocrine Disruptor phthalic acid esters in Drinking Water and Beverages

Dr. Farah Naz Talpur - Pakistan
University of Sindh

Google Takvim

14:30 - 15:00

Emerging materials as stationary phase for Chromatography

Dr. Huma Muddasar
University of Sindh

Google Takvim

15:00 - 15:30

Ayırma ve Zenginleştirme Yöntemlerinden Katı Faz Ekstraksiyonuna Genel Bakış

Dr. Elif Tümay Özer
Uludağ Üniversitesi

Google Takvim

15:30 - 16:00

Continuous Stationary Phases in Capillary Chromatography

Dr. Çiğdem Kip
Hacettepe Üniversitesi

Google Takvim

16:00 - 16:30

Separation and Analysis of Microplastics from Environmental Waters

Dr. Tahira Qureshi - Pakistan
Government College University Hyderabad

Google Takvim

16:30 - 17:00

Biyoyazıcı Ortamında İntervertebral Disk Dokularının Tasarlanması

Banuay Coşkun
Eskişehir Teknik Üniversitesi

Google Takvim

17:00 - 17:30

Biyomimetik Affinite Kromatografisi ve Uygulamaları

Dr. Aykut Arif Topçu
Aksaray Üniversitesi

Google Takvim


2. Gün

25 Şubat 2022
Cuma

Oturum Başkanları: Dr. Fatma YILMAZ - Dr. Deniz TÜRKMEN

09:30 - 10:00

Fluorophenylthiourea Compounds Inhibit 6-phosphogluconate Dehydrogenase Enzyme Activity

Dr. O. İrfan Küfrevioğlu
Atatürk Üniversitesi

Google Takvim

10:00 - 10:30

Toksikoloji ve Kromatografi

Dr. Dilek Battal
Mersin Üniversitesi

Google Takvim

10:30 - 11:00

Boya Afinite Temelli Manyetik Mikrokriyojeller ile Albumin Uzaklaştırılması

Merve Asena Özbek
Hacettepe Üniversitesi

Google Takvim

11:00 - 11:25

Fungal Kaynaktan Beauverisinin Moleküler Baskılanmış Kriyojel ile saflaştırılması

Meltem Ulusoy
Hacettepe Üniversitesi

Google Takvim

11:25 - 11:50

Purification and Characterization of Extracellular β-Fructofuranosidase from Saccharomyces cerevisiae

Yakup Şirin
Sem-As Gıda

Google Takvim

11:50 - 12:15

Moleküler Baskılanmış Kromatografik Kolonlar ile L-Triptofanın Enantiyomerik Seçiciliğinin İncelenmesi

Dr. Koray Şarkaya
Pamukkale Üniversitesi

Google Takvim

12:15 - 12:40

Trombin Saflaştırılması için Manyetik Partiküllerin Hazırlanması

Dr. Duygu Çimen
Hacettepe Üniversitesi

Google Takvim

12:40 - 13:00

Ara

Oturum Başkanları: Dr. Duygu ÇİMEN – Dr. Recep ÜZEK

13:00 - 13:30

Ferroşelataz Enzimi Saflaştırılması

Dr. Özlem Biçen Ünlüer
Eskişehir Teknik Üniversitesi

Google Takvim

13:30 - 14:00

Method Development for the Determination of Nifedipine and Phenytoin in Human Gingival Crevicular Fluid and Plasma by HPLC

Dr. Aysun Dinçel
Lokman Hekim Üniversitesi

Google Takvim

14:00 - 14:30

Moleküler Baskılama Temelli Kartuş ile Sulu Ortamlardan Antidepresan Kalıntılarının Uzaklaştırılması

Dr. Mehmet Emin Çorman
Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Google Takvim

14:30 - 15:00

İnek Sütü Alerjenlerinin Analizinde Kromatografik Teknikler

Dr. Özgür Tarhan
Uşak Üniversitesi

Google Takvim

15:00 - 15:30

Manyetik Mezogözenekli TiO2 Fotokatalizör Sentezi ve Fotokatalitik Uygulaması

Samet Sevinç
Uludağ Üniversitesi

Google Takvim

15:30 - 16:00

Pestisitlerin Analizinde Kromatografinin Yeri

Dr. Pelin Aksu
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü

Google Takvim

16:00 - 16:30

Hemoglobinin Saflaştırılması için Bakteriyel Selüloz Membranlar

Dr. Monireh Bakhshpour - ABD
Boston University

Google Takvim

16:30 - 17:00

Arı Ürünlerinin Saptanmasında Kromatografik Analizler

Dr. Aslı Özkök
Hacettepe Üniversitesi

Google Takvim

17:00 - 17:30

Floresans Karbon Nanoparçacıkların Hemoglobin Tayininde Kullanımı

Dr. Erdoğan Özgür
Hacettepe Üniversitesi

Google Takvim

17:30 - 18:00

Kan Dolaşımındaki Tümör Hücrelerinin Uzaklaştırılması İçin Lektin Bağlı Kriyojellerin Geliştirilmesi

Ayşe Feyza Keleş
Hacettepe Üniversitesi

Google Takvim

18:00 - 18:30

Biyokütle Temelli Kriyojellerin Ağır Metal Uzaklaştırılması için Kullanılması

Gülşen Bayrak
Hacettepe Üniversitesi

Google Takvim


3. Gün

26 Şubat 2022
Cumartesi

Oturum Başkanları: Dr. Erdoğan ÖZGÜR – Dr. Aykut TOPÇU

12:00 - 12:30

Gıda Güvenliği: Kromatografide Moleküler Baskılama Uygulamaları

Dr. Semra Akgönüllü
Hacettepe Üniversitesi

Google Takvim

12:30 - 13:00

Moleküler Baskılanmış Kriyojel Disklerden Ampisilinin Kontrollü Salımı

Dr. Ali Araz
Dokuz Eylül Üniversitesi

Google Takvim

13:30 - 14:00

Diklofenak Sodyum Adsorpsiyonu İçin Mikroşablon Çip Kullanılarak Kriyojel Mikrosilindirlerin Üretimi

Dr. Kemal Çetin
Hacettepe Üniversitesi

Google Takvim

13:30 - 14:00

Ara

Oturum Başkanları: Dr. Ilgım GÖKTÜRK – Dr. Semra AKGÖNÜLLÜ

14:00 - 14:30

Polimerik Materyaller ile Patlayıcıların Kolorimetrik Tespiti

Dr. Veyis Karakoç
Çankırı Karatekin Üniversitesi

Google Takvim

14:30 - 15:00

E2 Baskılanmış Bakteriyel Selüloz Nanofiber Kompozit Sistemlerin Hazırlanması ve E2 Uzaklaştırılmasında Kullanılabilirliğinin İncelenmesi

Dr. İlker Koç
Hacettepe Üniversitesi

Google Takvim

15:00 - 15:30

Synergistic Relationship Between Chromatography and Machine Learning

Seçkin Kılıç
Hacettepe Üniversitesi

Google Takvim

15:30 - 15:45

Kapanış


Posterler

24 Şubat 2022
Perşembe

Pseudomonas aeruginosa Uzaklaştırılması için Moleküler Baskılanmış Temelli Kriyojel Membranların Hazırlanması

B. Akbulut, M. Bakhshpour, S.D. Gür, H. Yavuz, A. Denizli
Hacettepe Üniversitesi

Darunavir Baskılanmış PHEMA Temelli Mikrokriyojellerin Hazırlanması ve Salım Kinetiğinin İncelenmesi

İ. Şafak, M. Bakhshpour, M. Çalışır, A. Denizli
Hacettepe Üniversitesi

Anoxybacillus sp. HBB-61 İzolatından Kromatografik Teknikler ile Ekzopolisakkarit Saflaştırılması ve Karakterizasyonu

M. Aytar, D.A. Uygun, G. Başbülbül
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Posteri Görüntüle

Karsinoembriyonik Antijen (CEA) Saflaştırılması için Con-A Modifiyeli Manyetik Nanopartiküllerin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu

M. Karagöz, U.Kilimci, B. Öndeş, D.A. Uygun, M. Uygun
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Posteri Görüntüle

Manyetik Silika Partiküllerle Manyetik Alan Varlığında Boya-Afinite Temelli Albümin Saflaştırılması

N. Tatar, S. Akgönüllü, H. Yavuz, A. Denizli
Hacettepe Üniversitesi

Şap Aşısı Üretiminde Kullanılan 146-s Testine Alternatif Kromatografik Yöntem Geliştirilmesi

A. Demirtaş, N. Bereli, M. Gümüşderelioğlu, A. Denizli
Hacettepe Üniversitesi
Posteri Görüntüle

Plazma Polimerizasyonu ile Diamin Modifiye Cu(II) Şelat PHEMA Mikrokürelerle Antibadi Saflaştırılması

F. Denizli, T.D. Tanalp, I. Göktürk, F. Yılmaz
Hacettepe Üniversitesi

Zeytinyağında GC–MS/MS ve LC–MS/MS Kullanılarak Çok Sınıflı Pestisit Kalıntılarının Belirlenmesi için Çoklu Kalıntı Yönteminin Geliştirilmesi ve Doğrulanması

B. Oymen, S. Aşır, D. Turkmen, A. Denizli
Yakın Doğu Üniversitesi

Sulu Çözeltilerden Klortetrasiklinin Lactarius deliciosus Biyokütlesi ile Biyosorpsiyonu

A. Göçenoğlu Sarıkaya
Uludağ Üniversitesi
Posteri Görüntüle

Synthesis of Nanocomposite Containing Membrane Structures for IgG Removal in Proteomic Studies

M. Kibaroğlu, Y. Subaşı, K. Kuşat, H. Özçelik, S. Akgöl
Ege Üniversitesi
Posteri Görüntüle