Program

You can click on the Apple iCal and Google Calendar links to add the presentations in our program to your agenda.


1st Day

24 February 2022
Thursday

09:00 - 09:30

Register

09:30 - 09:45

Opening

Dr. Adil Denizli
Hacettepe University

Google Calendar

Moderators: Dr. Handan YAVUZ – Dr. Nilay BERELİ

09:45 - 10:15

Kapiler Elektroforez Ayırma ve Analiz Yöntemleri

Dr. Fatma Yılmaz
Bolu Abant Izzet Baysal University

Google Calendar

10:15 - 10:45

Determination of multi-pesticide residues in honey with a modified QuEChERS procedure followed by LC-MS/MS and GC-MS/MS

Dr. Süleyman Aşır - TRNC
Near East University

Google Calendar

10:45 - 11:15

Fenilalanin ile Modifiye edilmiş Kriyojeller ile Seçici Kolesterol Uzaklaştırılması

Dr. Ilgım Göktürk
Hacettepe University

Google Calendar

11:15 - 11:45

İmmobilize Metal Afinite Kromatografisi ile Enzim Saflaştırılması

Dr. Yeşeren Saylan
Hacettepe University

Google Calendar

11:45 - 12:15

Kromatografide Farmakope Yaklaşımları

Dr. Soner Bay
Turkey Pharmaceuticals and Medical Devices Agency

Google Calendar

12:15 - 13:00

Break

Moderators: Dr. Yeşeren SAYLAN – Dr. Süleyman AŞIR

13:00 - 13:30

The role of Calixarenes in Chromatography

Dr. Shahabuddin Memon - Pakistan
University of Sindh

Google Calendar

13:30 - 14:00

Separation of Fatty Acids and Sterols of Soybean Oil Deodorizer Distillate by Chromatographic Techniques

Dr. Tufail Hussain Sherazi - Pakistan
University of Sindh

Google Calendar

14:00 - 14:30

Chromatographic Approaches for the Analysis of Endocrine Disruptor phthalic acid esters in Drinking Water and Beverages

Dr. Farah Naz Talpur - Pakistan
University of Sindh

Google Calendar

14:30 - 15:00

Emerging materials as stationary phase for Chromatography

Dr. Huma Muddasar
University of Sindh

Google Calendar

15:00 - 15:30

Ayırma ve Zenginleştirme Yöntemlerinden Katı Faz Ekstraksiyonuna Genel Bakış

Dr. Elif Tümay Özer
Uludag University

Google Calendar

15:30 - 16:00

Continuous Stationary Phases in Capillary Chromatography

Dr. Çiğdem Kip
Hacettepe University

Google Calendar

16:00 - 16:30

Separation and Analysis of Microplastics from Environmental Waters

Dr. Tahira Qureshi - Pakistan
Government College University Hyderabad

Google Calendar

16:30 - 17:00

Biyoyazıcı Ortamında İntervertebral Disk Dokularının Tasarlanması

Banuay Coşkun
Eskisehir Technical University

Google Calendar

17:00 - 17:30

Biyomimetik Affinite Kromatografisi ve Uygulamaları

Dr. Aykut Arif Topçu
Aksaray University

Google Calendar


2nd Day

25 February 2022
Friday

Moderators: Dr. Fatma YILMAZ - Dr. Deniz TÜRKMEN

09:30 - 10:00

Fluorophenylthiourea Compounds Inhibit 6-phosphogluconate Dehydrogenase Enzyme Activity

Dr. O. İrfan Küfrevioğlu
Ataturk University

Google Calendar

10:00 - 10:30

Toksikoloji ve Kromatografi

Dr. Dilek Battal
Mersin University

Google Calendar

10:30 - 11:00

Boya Afinite Temelli Manyetik Mikrokriyojeller ile Albumin Uzaklaştırılması

Merve Asena Özbek
Hacettepe University

Google Calendar

11:00 - 11:25

Fungal Kaynaktan Beauverisinin Moleküler Baskılanmış Kriyojel ile saflaştırılması

Meltem Ulusoy
Hacettepe University

Google Calendar

11:25 - 11:50

Purification and Characterization of Extracellular β-Fructofuranosidase from Saccharomyces cerevisiae

Yakup Şirin
Sem-As Gıda

Google Calendar

11:50 - 12:15

Moleküler Baskılanmış Kromatografik Kolonlar ile L-Triptofanın Enantiyomerik Seçiciliğinin İncelenmesi

Dr. Koray Şarkaya
Pamukkale University

Google Calendar

12:15 - 12:40

Trombin Saflaştırılması için Manyetik Partiküllerin Hazırlanması

Dr. Duygu Çimen
Hacettepe University

Google Calendar

12:40 - 13:00

Break

Moderators: Dr. Duygu ÇİMEN – Dr. Recep ÜZEK

13:00 - 13:30

Ferroşelataz Enzimi Saflaştırılması

Dr. Özlem Biçen Ünlüer
Eskisehir Technical University

Google Calendar

13:30 - 14:00

Method Development for the Determination of Nifedipine and Phenytoin in Human Gingival Crevicular Fluid and Plasma by HPLC

Dr. Aysun Dinçel
Lokman Hekim University

Google Calendar

14:00 - 14:30

Moleküler Baskılama Temelli Kartuş ile Sulu Ortamlardan Antidepresan Kalıntılarının Uzaklaştırılması

Dr. Mehmet Emin Çorman
University of Health Sciences

Google Calendar

14:30 - 15:00

İnek Sütü Alerjenlerinin Analizinde Kromatografik Teknikler

Dr. Özgür Tarhan
Usak University

Google Calendar

15:00 - 15:30

Manyetik Mezogözenekli TiO2 Fotokatalizör Sentezi ve Fotokatalitik Uygulaması

Samet Sevinç
Uludag University

Google Calendar

15:30 - 16:00

Pestisitlerin Analizinde Kromatografinin Yeri

Dr. Pelin Aksu
Directorate of Plant Protection Central Research Institute

Google Calendar

16:00 - 16:30

Hemoglobinin Saflaştırılması için Bakteriyel Selüloz Membranlar

Dr. Monireh Bakhshpour - United States
Boston University

Google Calendar

16:30 - 17:00

Arı Ürünlerinin Saptanmasında Kromatografik Analizler

Dr. Aslı Özkök
Hacettepe University

Google Calendar

17:00 - 17:30

Floresans Karbon Nanoparçacıkların Hemoglobin Tayininde Kullanımı

Dr. Erdoğan Özgür
Hacettepe University

Google Calendar

17:30 - 18:00

Kan Dolaşımındaki Tümör Hücrelerinin Uzaklaştırılması İçin Lektin Bağlı Kriyojellerin Geliştirilmesi

Ayşe Feyza Keleş
Hacettepe University

Google Calendar

18:00 - 18:30

Biyokütle Temelli Kriyojellerin Ağır Metal Uzaklaştırılması için Kullanılması

Gülşen Bayrak
Hacettepe University

Google Calendar


3rd Day

26 February 2022
Saturday

Moderators: Dr. Erdoğan ÖZGÜR – Dr. Aykut TOPÇU

12:00 - 12:30

Gıda Güvenliği: Kromatografide Moleküler Baskılama Uygulamaları

Dr. Semra Akgönüllü
Hacettepe University

Google Calendar

12:30 - 13:00

Moleküler Baskılanmış Kriyojel Disklerden Ampisilinin Kontrollü Salımı

Dr. Ali Araz
Dokuz Eylul University

Google Calendar

13:30 - 14:00

Diklofenak Sodyum Adsorpsiyonu İçin Mikroşablon Çip Kullanılarak Kriyojel Mikrosilindirlerin Üretimi

Dr. Kemal Çetin
Hacettepe University

Google Calendar

13:30 - 14:00

Break

Moderators: Dr. Ilgım GÖKTÜRK – Dr. Semra AKGÖNÜLLÜ

14:00 - 14:30

Polimerik Materyaller ile Patlayıcıların Kolorimetrik Tespiti

Dr. Veyis Karakoç
Cankiri Karatekin University

Google Calendar

14:30 - 15:00

E2 Baskılanmış Bakteriyel Selüloz Nanofiber Kompozit Sistemlerin Hazırlanması ve E2 Uzaklaştırılmasında Kullanılabilirliğinin İncelenmesi

Dr. İlker Koç
Hacettepe University

Google Calendar

15:00 - 15:30

Synergistic Relationship Between Chromatography and Machine Learning

Seçkin Kılıç
Hacettepe University

Google Calendar

15:30 - 15:45

Closing


Posters

24 February 2022
Thursday

Pseudomonas aeruginosa Uzaklaştırılması için Moleküler Baskılanmış Temelli Kriyojel Membranların Hazırlanması

B. Akbulut, M. Bakhshpour, S.D. Gür, H. Yavuz, A. Denizli
Hacettepe University

Darunavir Baskılanmış PHEMA Temelli Mikrokriyojellerin Hazırlanması ve Salım Kinetiğinin İncelenmesi

İ. Şafak, M. Bakhshpour, M. Çalışır, A. Denizli
Hacettepe University

Anoxybacillus sp. HBB-61 İzolatından Kromatografik Teknikler ile Ekzopolisakkarit Saflaştırılması ve Karakterizasyonu

M. Aytar, D.A. Uygun, G. Başbülbül
Aydin Adnan Menderes University
Posteri Görüntüle

Karsinoembriyonik Antijen (CEA) Saflaştırılması için Con-A Modifiyeli Manyetik Nanopartiküllerin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu

M. Karagöz, U.Kilimci, B. Öndeş, D.A. Uygun, M. Uygun
Aydin Adnan Menderes University
Posteri Görüntüle

Manyetik Silika Partiküllerle Manyetik Alan Varlığında Boya-Afinite Temelli Albümin Saflaştırılması

N. Tatar, S. Akgönüllü, H. Yavuz, A. Denizli
Hacettepe University

Şap Aşısı Üretiminde Kullanılan 146-s Testine Alternatif Kromatografik Yöntem Geliştirilmesi

A. Demirtaş, N. Bereli, M. Gümüşderelioğlu, A. Denizli
Hacettepe University
Posteri Görüntüle

Plazma Polimerizasyonu ile Diamin Modifiye Cu(II) Şelat PHEMA Mikrokürelerle Antibadi Saflaştırılması

F. Denizli, T.D. Tanalp, I. Göktürk, F. Yılmaz
Hacettepe University

Zeytinyağında GC–MS/MS ve LC–MS/MS Kullanılarak Çok Sınıflı Pestisit Kalıntılarının Belirlenmesi için Çoklu Kalıntı Yönteminin Geliştirilmesi ve Doğrulanması

B. Oymen, S. Aşır, D. Turkmen, A. Denizli
Near East University

Sulu Çözeltilerden Klortetrasiklinin Lactarius deliciosus Biyokütlesi ile Biyosorpsiyonu

A. Göçenoğlu Sarıkaya
Uludag University
Posteri Görüntüle

Synthesis of Nanocomposite Containing Membrane Structures for IgG Removal in Proteomic Studies

M. Kibaroğlu, Y. Subaşı, K. Kuşat, H. Özçelik, S. Akgöl
Ege University
Posteri Görüntüle